Działając w poszanowaniu ochrony środowiska skupujemy odpady metali, które następnie w całości przekazujemy do dalszego uszlachetniania. Korzyści dla gospodarki z tytułu recyklingu puszek aluminiowych. W ostatnim dwudziestoleciu wzrósł znacznie udział sektora opakowań w zużyciu aluminium. W USA zużywa się na opakowania około 30% produkowanego aluminium, zaś w krajach europejskich i Japonii około 10%. W USA aluminiowe puszki napojowe prawie całkowicie wyparły z rynku stosowane dotychczas puszki z blach ocynowanych. W USA zużycie aluminium dla celów opakowaniowych w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca kształtowało się w 1995 roku na poziomie 9kg i było trzykrotnie wyższe niż w Europie Zachodniej. Tempo wzrostu zużycia aluminium w tym sektorze jest jednak wyższe w Europie Zachodniej niż w USA. Wynosiło ono odpowiednio 4,3% rocznie w Europie Zachodniej i 3% w USA. Najbardziej rozpowszechnionym i interesującym organizacyjnie oraz technologicznie jest recykling puszek napojowych. Nie jest przesadą stwierdzenie, że recykling aluminium odegrał wielką rolę w rozszerzaniu rynku puszek aluminiowych i ich ekspansji na rynek wcześniej zdominowany przez materiały konkurencyjne. Podstawą recyklingu puszek jest wysoka wartość użytkowa złomu aluminiowego i łatwość jego przetwarzania na nowe puszki. Większość złomu puszek jest spożytkowana przez producentów blachy i taśmy w celu ponownej produkcji puszek. Użyteczność składników puszek w produkcji stopów czyni złom z puszek wyjątkowo przydatnym w zamkniętych pętlach recyklingu i decyduje zarówno o wysokiej wartości tego złomu, jak i o jego udziale w produkcji nowej blachy na puszki. Znaczne ilości zużytych puszek zwracane są pierwotnym producentom lub powtórnie przetapiane przez producentów wtórnych z użyciem odpowiednich pieców do odlewania stopów. Jednakże większość (około 80%) zużytych puszek trafia wprost do produkcji pierwotnej, wobec czego recykling puszek jest doskonałym przykładem zamkniętego obiegu produkcji.
Szacuje się, że puszka aluminiowa po napojach może powrócić do ponownego przetopu już po 15 dniach, aluminium w samochodzie pozostaje uwięzione ponad 10 lat, zaś w konstrukcjach metalowych ponad 75 lat.
W USA w roku 1997, tylko z przerobu puszek po napojach, odzyskano 600.000 ton aluminium, co dało oszczędności energii elektrycznej w stosunku do aluminium hutniczego (pierwotnego) około 9 milionów kWh.
W Europie Zachodniej w 1995 roku ponownemu przetwórstwu - a więc recyklingowi - poddano 35% całkowitej ilości puszek. W następnym roku wzrost w porównaniu do roku poprzedniego wyniósł aż 17%. W ten sposób odzyskano w ciągu roku 83.000 ton aluminium, które w większości wykorzystano do ponownej produkcji nowych puszek oraz różnych innych wyrobów.
Złom bankiem energetycznym

Recykling metali chroni środowisko naturalne nie tylko dzięki zagospodarowaniu odpadów, ale również poprzez zmniejszenie zużycia energii w procesie produkcyjnym. Stal wielokrotnie przetwarzane - nie tracąc jakości ani swoich właściwości - stanowi swoisty "bank energetyczny", gdyż do jej przetwarzania we wtórnym procesie zużywa się wielokrotnie mniej energii w porównaniu z ilością energii potrzebną do jej wytworzenia w procesie pierwotnym. Stal dzięki swym energooszczędnym właściwościom przewyższają jakością - w rozumieniu oddziaływania na środowisko naturalne - inne surowce, jak plastik, szkło, czy papier.
Recykling stali to oszczędność 74% energii potrzebnej do pierwotnej produkcji, a przy recyklingu aluminium wartość ta wzrasta do 95%.
Obecna wiedza na temat procesu odzysku i przerobu oraz zastosowania stali w różnych gałęziach przemysłu i kombinacjach materiałowych otwiera nowe perspektywy dla metod recyklingu, a tym samym powoduje wzrost ilości stali w "pętli recyklingu".
Wszelkie prawa zastrzeżone - Toruńskie Surowce Wtórne 2018.